आश्चर्यकारक asonsतू, जीवन आणि संस्कृती

Best of Japan

क्योटो, जपान मधील किंकाकूजी मंदिर = शटरस्टॉक

क्योटो, जपान मधील किंकाकूजी मंदिर = शटरस्टॉक

फोटो: किंकाकूजी वि जिन्काकुजी -आपले आवडते कोणते?

किंकाकूजी किंवा जिन्काकुजी तुला कोण चांगले आवडतात? या पृष्ठावर, मला क्योटोचे प्रतिनिधित्व करणारे या दोन मंदिरांचे सुंदर फोटो सादर करू द्या. किंकाकूजी आणि जिन्काकुजी विषयी अधिक माहितीसाठी कृपया खालील लेख पहा.

रुरीकोईन, क्योटो, जपानची शरद leavesतूतील पाने = obeडोब स्टॉक
क्योटो! 26 सर्वोत्कृष्ट आकर्षणे: फूशिमी इनारी, किओमीझुडेरा, किंकाकूजी इ.

पारंपारिक जपानी संस्कृतीने वारसा घेतलेला क्योटो एक सुंदर शहर आहे. आपण क्योटोमध्ये गेल्यास, आपल्या अंत: करणातील सामग्रीनुसार आपण जपानी पारंपारिक संस्कृतीचा आनंद घेऊ शकता. या पृष्ठावरील, मी विशेषतः क्योटोमध्ये शिफारस केलेल्या पर्यटन आकर्षणांचा परिचय देईन. हे पृष्ठ लांब आहे, परंतु आपण हे पृष्ठ वाचले तर ...

किंकाकूजी आणि जिन्काकुजी यांचे फोटो

क्योटो, जपान मधील जिन्काकुजी मंदिर = शटरस्टॉक 2

क्योटो, जपान मधील जिन्काकुजी मंदिर = शटरस्टॉक

 

क्योटो, जपान मधील किंकाकूजी मंदिर = शटरस्टॉक 3

क्योटो, जपान मधील किंकाकूजी मंदिर = शटरस्टॉक

 

क्योटो, जपान मधील जिन्काकुजी मंदिर = शटरस्टॉक 4

क्योटो, जपान मधील जिन्काकुजी मंदिर = शटरस्टॉक

 

क्योटो, जपान मधील जिन्काकुजी मंदिर = शटरस्टॉक 5

क्योटो, जपान मधील जिन्काकुजी मंदिर = शटरस्टॉक

 

क्योटो, जपान मधील किंकाकूजी मंदिर = शटरस्टॉक 6

क्योटो, जपान मधील किंकाकूजी मंदिर = शटरस्टॉक

 

क्योटो, जपान मधील जिन्काकुजी मंदिर = शटरस्टॉक 7

क्योटो, जपान मधील जिन्काकुजी मंदिर = शटरस्टॉक

 

क्योटो, जपान मधील किंकाकूजी मंदिर = शटरस्टॉक 8

क्योटो, जपान मधील किंकाकूजी मंदिर = शटरस्टॉक

 

क्योटो, जपान मधील जिन्काकुजी मंदिर = obeडोबस्टॉक 9

क्योटो, जपान मधील जिन्काकुजी मंदिर = obeडोबस्टॉक

 

क्योटो, जपान मधील किंकाकूजी मंदिर = शटरस्टॉक 10

क्योटो, जपान मधील किंकाकूजी मंदिर = शटरस्टॉक

 

 

किंकाकूजी नकाशा

 

जिन्काकुजी नकाशा

 

 

शेवटपर्यंत वाचल्याबद्दल मी तुमची प्रशंसा करतो.

 

 

 

2020-06-01

कॉपीराइट © Best of Japan , 2021 सर्व हक्क राखीव.