आश्चर्यकारक asonsतू, जीवन आणि संस्कृती

Best of Japan

क्योटो मधील दैतोकुजी मंदिर = शटरस्टॉक 1

क्योटो मधील दैतोकुजी मंदिर = शटरस्टॉक

फोटोः क्योटोमधील दैतोकूजी मंदिर-निसर्ग सहत्त्व असलेल्या झेनचे जग

जर आपल्याला झेन संस्कृतीबद्दल मनापासून जाणवायचे असेल तर मी उत्तर क्योटोमधील डायटोकुजी मंदिरात जाण्याची शिफारस करतो. 14 व्या शतकात उघडलेल्या या मोठ्या मंदिरात, आपण या पृष्ठामध्ये पाहिल्याप्रमाणे निसर्गाशी सुसंगत सुंदर देखाव्यांचा आनंद घेऊ शकता.

रुरीकोईन, क्योटो, जपानची शरद leavesतूतील पाने = obeडोब स्टॉक
क्योटो! 26 सर्वोत्कृष्ट आकर्षणे: फूशिमी इनारी, किओमीझुडेरा, किंकाकूजी इ.

पारंपारिक जपानी संस्कृतीने वारसा घेतलेला क्योटो एक सुंदर शहर आहे. आपण क्योटोमध्ये गेल्यास, आपल्या अंत: करणातील सामग्रीनुसार आपण जपानी पारंपारिक संस्कृतीचा आनंद घेऊ शकता. या पृष्ठावरील, मी विशेषतः क्योटोमध्ये शिफारस केलेल्या पर्यटन आकर्षणांचा परिचय देईन. हे पृष्ठ लांब आहे, परंतु आपण हे पृष्ठ वाचले तर ...

दैतोकुजी मंदिराचे फोटो

क्योटो मधील दैतोकुजी मंदिर = शटरस्टॉक 2

क्योटो मधील दैतोकुजी मंदिर = शटरस्टॉक

 

क्योटो मधील दैतोकुजी मंदिर = शटरस्टॉक 3

क्योटो मधील दैतोकुजी मंदिर = शटरस्टॉक

 

क्योटो मधील दैतोकुजी मंदिर = शटरस्टॉक 4

क्योटो मधील दैतोकुजी मंदिर = शटरस्टॉक

 

क्योटो मधील दैतोकुजी मंदिर = शटरस्टॉक 6

क्योटो मधील दैतोकुजी मंदिर = शटरस्टॉक

 

क्योटो मधील दैतोकुजी मंदिर = शटरस्टॉक 7

क्योटो मधील दैतोकुजी मंदिर = शटरस्टॉक

 

क्योटो मधील दैतोकुजी मंदिर = शटरस्टॉक 8

क्योटो मधील दैतोकुजी मंदिर = शटरस्टॉक

 

क्योटो मधील दैतोकुजी मंदिर = शटरस्टॉक 9

क्योटो मधील दैतोकुजी मंदिर = शटरस्टॉक

 

क्योटो मधील दैतोकुजी मंदिर = अ‍ॅडोबस्टॉक 10

क्योटो मधील दैतोकुजी मंदिर = अ‍ॅडोबस्टॉक

 

क्योटो मधील दैतोकुजी मंदिर = अ‍ॅडोबस्टॉक 11

क्योटो मधील दैतोकुजी मंदिर = अ‍ॅडोबस्टॉक

 

 

दैतोकुजी मंदिराचा नकाशा

 

 

शेवटपर्यंत वाचल्याबद्दल मी तुमची प्रशंसा करतो.

 

 

 

कॉपीराइट © Best of Japan , 2021 सर्व हक्क राखीव.