आश्चर्यकारक asonsतू, जीवन आणि संस्कृती

Best of Japan

ठिकाणावर

हिवाळ्यात काकुनोदाते, अकिता प्रीफेक्चर = शटरस्टॉक 1

फोटो अकिता

2020 / 8 / 1

फोटोः हिवाळ्यात काकुनोदाटे, अकिता प्रीफेक्चर

काकुनोदाटे, अकिता प्रांत, यांचे समुराई निवासस्थान हिवाळ्यात बर्फाखाली दबलेले आहेत. या शांत, पांढर्‍या जगातून चालताना तुम्हाला वाटेल की तुम्हाला समुराईच्या वेळेस परत नेले गेले असेल. येथे, मला हिवाळ्यात काकुनोदेट आवडेल. हिवाळ्यातील काकुनोदाते हिवाळ्यातील काकुनोदाते, हिवाळ्यात अकिता प्रीफेक्चर = शटरस्टॉक काकूनोडाटे, हिवाळ्यात अकिता प्रीफेक्चर = शटरस्टॉक काकूनोडाटे, हिवाळ्यात अकिता प्रीफेक्चर = अ‍ॅडॉबॉकॉक काकुनोदाते, हिवाळ्यात अकिता प्रीक्टेक्चर = अकिता प्रीक्टेक्चर = प्रीफेक्चर = हिवाळ्यामध्ये शटरस्टॉक काकूनोडाटे, अकिता प्रीफेक्चर = हिवाळ्यामध्ये शटरस्टॉक काकूनोडाटे, अकिता प्रीफेक्चर = हिवाळ्यातील शटरस्टॉक काकूनोडाटे, अकिता प्रीफेक्चर = काकुनोदाटेचा शटरस्टॉक नकाशा मी शेवटी वाचल्याबद्दल तुमची प्रशंसा करतो. परत "Best of Akita"    

शरद inतूतील काकुनोदाते, अकिता फेफरेक्चर = शटरस्टॉक 1

फोटो अकिता

2020 / 8 / 1

फोटोः शरद inतूतील काकुनोदाटे, अकिता प्रीफेक्चर

काकिनोडाटे, अकिता प्रीफेक्चरमध्ये, तेथे काही अतिशय उत्तम समुराई निवासस्थाने आहेत. विशेषत: शरद inतूतील मध्ये, आपण या समुराई निवासस्थानांमध्ये आश्चर्यकारक शरद .तूतील रंगांचा आनंद घेऊ शकता. या पृष्ठावर, मी शरद inतूतील काकूनोडाटेची ओळख करुन देणार आहे. शरद inतूतील काकुनोदाते, शरद Kakतूतील काकुनोदाते, शरद inतूतील शटरस्टॉक काकुनोदाते, शरद inतूतील शटरस्टॉक काकूनोडाटे, अकिता फेफरेक्चर = शरद inतूतील शटरस्टॉक काकुनोदाते, अकिता प्रीफ्रॉक्टेकट शूटरटेकट्रॉक्टेकॉटर फेफरेक्चर = शरद inतूतील शटरस्टॉक काकुनोदाते, शरद inतूतील अकिता फेफरेक्चर = शटरस्टॉक काकूनोडाटे, शरद inतूतील अकिता फेफरेक्चर = शटरस्टॉक काकूनोडाटे, अकिता फेफरेक्चर = शटरस्टॉक नकाशा काकूनोडाटे शेवटी वाचल्याबद्दल मी तुमची प्रशंसा करतो. परत "Best of Akita"    

वसंत summerतु आणि ग्रीष्म Kakतू मध्ये काकूनोडाटे = अ‍ॅडोबस्टॉक 1

फोटो अकिता

2020 / 8 / 1

फोटोः वसंत summerतु आणि उन्हाळ्यात काकुनोडाटे, अकिता प्रीफेक्चर

काकिनोडाटे, अकिता प्रीफेक्चरमध्ये, तेथे काही अतिशय उत्तम समुराई निवासस्थाने आहेत. Sतू बदलताच या सामुराई निवासस्थानाचे देखावे सुंदर बदलतात. या पृष्ठामध्ये, मी वसंत andतु आणि उन्हाळ्याच्या देखाव्याचा परिचय देऊ इच्छितो. वसंत summerतू आणि ग्रीष्म unतू मध्ये काकुनोदातेचे फोटो वसंत inतू आणि उन्हाळ्यात शटरस्टॉक काकूनोडाटे = वसंत summerतु आणि उन्हाळ्यात शटरस्टॉक काकूनोडाटे = वसंत summerतु आणि उन्हाळ्यात शटरस्टॉक काकूनोडाटे = वसंत summerतु आणि उन्हाळ्यात शटरस्टॉक काकूनोडाटे = शटरस्टॉक काकुनोदाते वसंत summerतू आणि उन्हाळ्यात = वसंत summerतू आणि उन्हाळ्यात अ‍ॅडोबस्टॉक काकूनोडाटे = वसंत summerतू आणि उन्हाळ्यात शटरस्टॉक काकुनोदाते = शटरस्टॉक नकाशा काकुनोदाटे शेवटी वाचल्याबद्दल मी तुमचे कौतुक करतो. परत "Best of Akita"    

होकानैडो मधील आकान लेक, लेश मशु, लेक कुशारो लेक

फोटो होक्काईदो

2020 / 7 / 30

फोटोः लेकन आकान, लेक मशू, होक्काइडोमधील कुशारो लेक

होक्काइडोच्या पूर्वेकडील सर्वात लोकप्रिय पर्यटनस्थळांपैकी एक म्हणजे रहस्यमय तलाव, अकान, लेक मशू आणि लेक कुशारो हे तीन रहस्यमय तलाव. हे तलाव पूर्वेच्या होक्काइडोमध्ये अंतर्देशीय विस्तारलेल्या आकान-माशू राष्ट्रीय उद्यानात आहेत. आपण बसद्वारे किंवा भाड्याने कारने सरोवरांचे फेरफटका मारल्यास, आपण सुंदर मूळचा होक्काइडोचा अनुभव घेऊ शकता. विशेषतः हिवाळ्यात आपण शुद्ध पांढ world्या जगाचा आनंद घेऊ शकता! आकान लेक, लेक मशु, लेक कुशरो लेक आकान, लेक मशू, होक्काइडो मधील कुशरो लेक = शटरस्टॉक तलाव लेक अकान, लेक मशु, होक्काइडो मधील कुशरो लेक = एडोबॉकॉक लेक आकान, लेक मशु, लेक कुशरो लेक, होक्काइडो लेक शटरस्टॉक तलाव, माशू, होक्काइडो मधील कुशारो लेक = शटरस्टॉक तलाव आकान, लेक माशू, होक्काइडो मधील कुशरो लेक = शटरस्टॉक तलाव, हक्काईडो मधील लेक कुशरो तलाव = शटरस्टॉक लेक आकान, लेक मशू, लेक कुशरो लेक मक्ते, हुक्काइडो शॉट, लेक कुशरो होक्काइडो मधील कुशारो लेक = शटरस्टॉक तलाव आकन, लेक माशू, होक्काइडो मधील कुशरो लेक = लेक अकानचा शटरस्टॉक नकाशा, माशू तलाव, लेक कुशारो शेवटपर्यंत वाचल्याबद्दल मी तुमचे कौतुक करतो. परत "Best of Hokkaido"    

फुकुई प्रीफेक्चर मधील आयहेजी मंदिर = शटरस्टॉक 1

फोटो फुकुइ

2020 / 7 / 29

फोटो: फुकुई प्रांतातील इहेइजी मंदिर

आपल्याला जपानच्या "झेन" संस्कृतीचा सखोल अनुभव हवा असल्यास आपण फुकुई प्रांतातील ईहेजी मंदिर जावे. बरेच भिक्षू या मंदिरात झेनचा अभ्यास करतात आणि तुम्हालाही तो अनुभवता येतो. मंदिराच्या आजूबाजूला एक सुंदर पारंपारिक मंदिर शहर आहे. आयहेजी हे क्योटोच्या ईशान्य दिशेस सुमारे 150 किमी अंतरावर स्थित आहे आणि हिवाळ्यात हिमवर्षावात लपलेले आहे. आपण हिवाळ्यामध्ये क्योटो किंवा इतर कोणत्याही ठिकाणी प्रवास करत असाल तर मी देखील इहिइजीला भेट देण्याची शिफारस करतो! फुकुई प्रांतामधील आयहेजी मंदिर आयहिजी मंदिर = फुकुई प्रांतामधील शटरस्टॉक इहेइजी मंदिर = शूटरस्टॉक इकुइजी मंदिर फुकुई प्रांतामधील = शूटरस्टॉक इहेइजी मंदिर फुकुई प्रीक्चर </ i> प्रीफेक्चर = फुकुई मधील पिक्स्टा आयहिजी मंदिर प्रीफेक्चर = फुकुई प्रांतामधील obeडोबॉकॉक इहेइजी मंदिर = फुकुई प्रांतातील आयहेजी मंदिराचा पिक्सटा नकाशा मी शेवटी वाचल्याबद्दल तुमचे कौतुक करतो. "बेस्ट ऑफ फुकुई" वर परत    

निगाता प्रीफेक्चर मधील तोकामाची = शटरस्टॉक 1

फोटो निगाता

2020 / 7 / 27

फोटोः निगाता प्रीफेक्चरमध्ये तोकामाची

आपल्याला सुंदर जपानी ग्रामीण भाग पाहू इच्छित असल्यास, आपण शिंकान्सेनद्वारे टोकियोच्या उत्तरेस दोन तासांच्या अंतरावर, निगाता प्रांतातील टोकामाचीला जावे. तोकामाचीमध्ये भातशेतीची सुंदर शेते, जंगले आणि नद्या आहेत. खोल्यांमध्ये, आपण या पृष्ठावर दर्शविल्यानुसार, बोगद्याच्या आतून आश्चर्यकारक देखावा घेऊ शकता. हा प्रदेश आपल्या स्वादिष्ट भात आणि फायद्यासाठीही प्रसिद्ध आहे. शिवाय, हिवाळ्यात आपण प्रचंड बर्फवृष्टी अनुभवू शकता! निगाता प्रांतातील तोकामाचीचे फोटो निगाता प्रांतातील तोकमाची = निगाता प्रांतामधील शटरस्टॉक तोकामाची = निगाता प्रांतातील शटरस्टॉक तोकामाची = निगाता प्रांत क्षेत्रातील शटरस्टॉक टोकमाची = शूटेस्टॉकटाकॉमाकॉटकात निगाता प्रीफेक्चर = निगाता प्रांतामधील शटरस्टॉक तोकामाची = निगाता प्रांतातील टोकमाचीचा शटरस्टॉक नकाशा मी शेवटी वाचल्याबद्दल तुमचे कौतुक करतो. "बेस्ट ऑफ निगाटा" वर परत    

अओमोरी प्रीफेक्चर मधील हिरोसाकी वाडा = शटरस्टॉक 1

फोटो अओमोरी

2020 / 7 / 24

फोटोः अओमोरी प्रीफेक्चर मधील हिरोसाकी वाडा

आपल्यास जपानी किल्ल्यातील आपल्या अंत: करणातील सामग्रीबद्दल चेरीच्या बहरांचे कौतुक करायचे असल्यास, मी अयोरी प्रांताच्या हिरोसाकी शहरातील हिरोसाकी किल्ल्याची शिफारस करतो. हा किल्ला फार मोठा नाही. आपण फक्त किल्ल्याला भेट देऊ इच्छित असल्यास, मी हिमेजी वाडा किंवा मॅट्समोटो किल्ल्याची शिफारस करतो. तथापि, सौम्य वसंत dayतूच्या दिवशी, हिरोसाकी वाड्यावर पडणारी चेरी ब्लॉसम पाकळ्याची अविश्वसनीय संख्या पाहून आपल्यास कधीही आठवण होणार नाही. हिरोसाकी किल्ले हिवाळ्यात बर्फाने झाकलेले असते. वर्षाकाठी भेट देण्याचा हा आणखी एक चांगला काळ आहे! अओरी प्रीफेक्चर मधील हिरोसाकी किल्ल्याचे फोटो अओरी प्रीफेक्चर मधील शटरस्टॉक हिरोसाकी वाडा = ऑमोरी प्रीफेक्चर मधील शटरस्टॉक हिरोसाकी कॅसल = ऑटोरी प्रीक्टेक्चर मधील शटरोस्टॉरॉकॉक शूटरस्टॉकॉक अओमोरी प्रांतामधील हिरोसाकी किल्ला = अओरी प्रांतामधील शटरस्टॉक हिरोसाकी किल्लेवजा वाडा = अमोरी प्रांतातील हिरोसाकी किल्ल्याचा शटरस्टॉक नकाशा मी शेवटपर्यंत वाचल्याबद्दल तुमचे कौतुक करतो. परत "Best of Aomori"    

फुकुओका प्रीफेक्चर मधील vKomyozen- जी मंदिर = शटरस्टॉक 1

फोटो फ्यूकूवोका

2020 / 7 / 22

फोटोः फुकुओका प्रीफेक्चर मधील कोमोजेन-जी मंदिर

क्यूशुमधील दाझाफू (फुकुओका प्रीफेक्चर) दाझाफू तेन्मंगू तीर्थ आणि क्युशु राष्ट्रीय संग्रहालयासाठी प्रसिध्द आहे. आपण दाझीफूला भेट दिल्यास, मी तेन्मंगूच्या पुढे असलेल्या कोमोजेन-जी मंदिरात थांबण्याची शिफारस करतो. कोमेओझेन-जी मंदिरात दोन शतकातील जपानी बाग आहेत ज्यात 20 व्या शतकातील प्रसिद्ध लँडस्केप आर्किटेक्ट मिरे शिगेमोरी यांनी डिझाइन केले आहे. विशेषतः नोव्हेंबरमध्ये पर्णासंबंधी हंगामात गार्डन्स अप्रतिम आहेत. कोमेओझेन-जी मंदिर फुकुओका प्रीफेक्चर मधील कोमोजेन-जी मंदिर = शूटरस्टॉक फूकुका प्रांतातील कोमोजेन-जी मंदिर = फुकुओका प्रीफेक्चर मधील शटरस्टॉक कोमोजेन-जी मंदिर फुकुओका प्रीक्टेक्चर शुक्टेक्युक्टेक्चर-मधील मंदिर फुकुओका प्रांतामधील शटरस्टॉक कोम्योझेन-जी मंदिर = फुकुओका प्रांतातील शटरस्टॉक कोम्योझेन-जी मंदिर = फुकुओका प्रांतातील शटरस्टॉक कोमोजेन-जी मंदिर = शूटरस्टॉक कोक्योजेन-जी मंदिर फुकुओका प्रांतातील नकाशाचे समालोचन - शूटरस्टॉक . "बेस्ट ऑफ फुकुओका" वर परत    

शिगा प्रीफेक्चर = शटरस्टॉक 1 मधील हिकोने वाडा

फोटो शिगा

2020 / 7 / 20

फोटोः शिगा प्रीफेक्चर मधील हिकोने कॅसल

जपानमधील पाच प्रसिद्ध किल्ल्यांपैकी हिकोन कॅसल एक आहे ज्यास राष्ट्रीय खजिना म्हणून नियुक्त केले गेले आहे. हे क्योटो स्टेशनच्या पूर्वेस 50 मिनिट पूर्वेस वेगवान ट्रेनने आहे. क्योटोच्या संरक्षणासाठी 17 वा शतकाच्या उत्तरार्धात टोकुगावा शोगुनेटने हा किल्ल्याचे बांधकाम केले. विद्यमान वाड्या टॉवरचे दृश्य नेत्रदीपक आहे. शिगा प्रीफेक्चर मधील हिकोने वाडा = शिगा प्रीफेक्चर मधील शटरस्टॉक हिकोन वाडा = शिगा प्रीफेक्चर मधील शटरस्टॉक हिकोन वाडा = शिगा प्रीक्चर मधील शटरस्टॉक हिकोन कॅसल = शुटा प्रीक्चर मधील हिकोन कॅसल शिगा प्रीफेक्चर मधील वाडा = शिगा प्रीफेक्चर मधील शटरस्टॉक हिकोने वाडा = शिगा प्रीफेक्चर मधील शटरस्टॉक हिकोने वाडा = शिगा प्रीफेक्चर मधील शटरस्टॉक हायकॉन वाडाचा नकाशा मी शेवटी वाचल्याबद्दल तुमचे कौतुक करतो. "बेस्ट ऑफ शिगा" वर परत    

तोतोरी ओरेफेक्चर = शटरस्टॉक मधील टोटोरी वाळूचे झुडूप

फोटो तोतोरी

2020 / 7 / 17

फोटोः तोतोरी ओरेफेक्चरमध्ये तोटोरी सँड ड्युन्स

जपान हा अनेक जंगलांचा देश आहे परंतु तेथे वाळवंटाप्रमाणे काही अपवादात्मक आहेत. जर आपण पश्चिम होन्शुच्या जपानच्या समुद्रावर असलेल्या टोटोरी सँड ड्युन्सवर गेला तर आपल्या समोर विशाल लँडस्केप पाहून आपण भारावून जाल. तोटोरी सँड ड्युन्स केवळ मोठे नाहीत तर उंचीमध्ये देखील मोठा फरक आहे. तर देखावा खूप चढउतारांनी भरलेला आहे. त्या पलीकडे समुद्रही सुंदर आहे! तोतोरी ओरीफेक्चर मधील टोतोरी वाळूचे डुनेचे फोटो तोतोरी ओरेफेक्चर मधील टट्टोरी वाळूचे डुने = शटरस्टॉक टोटोरी ओरेफेक्चर मधील शटरस्टॉक टोटोरी वाळूचे झुडूप टोटोरी ऑरटेक्चर मधील टूटरिओ सँड ड्युटेरे इंटेरेक्ट तोतोरी ऑरेफेक्चर मधील डुन्स = तोटरॉरी ओरेफेक्चर मधील शटरस्टॉक टोटोरी वाळूचे झुडुपे = शटरस्टॉक टोटोरी ओरेफेक्चर मधील टूटोरी वाळूचे झुडुपे, तोतोरी ओरेफेक्चर मधील शटरस्टॉक = टूटोरी वाळूचे वाचन टूटोरी वाळूचे आभार मानते. "बेस्ट ऑफ तोतोरी" वर परत    

शिमणे प्रीफेक्चर 1 मधील माटुस

फोटो शिमॅने

2020 / 7 / 15

फोटोः शिमने प्रांतातील मॅट्यू

जपानमध्ये अजूनही बरीच सुंदर ठिकाणे आहेत जी परदेशी पाहुण्यांना परिचित नाहीत. त्यापैकी, होन्शुच्या पश्चिमेला जपानच्या सीमेवर असलेल्या मॅट्स्यूला तिथे गेलेल्या पाहुण्यांमध्ये खूप प्रतिष्ठा आहे. मॅट्स्यू हे एक जुने शहर आहे जे बर्‍याच पारंपारिक जपानी कार्यक्रम आणि प्रथा टिकवून ठेवते. इडो कालावधीत बांधलेला वाडा टॉवर मॅट्यू कॅसलमध्ये सोडला गेला आहे आणि त्याला राष्ट्रीय खजिना म्हणून नियुक्त केले गेले आहे. मी आपल्या प्रवासात हे आश्चर्यकारक शहर जोडण्याची शिफारस करतो. शिमने प्रॅफेक्चर मधील मॅट्यू मॅट्यूजचे फोटो शिमने प्रफेक्चर मॅट्यूस शिमने प्रफेक्चर मॅट्यूज शिमने प्रफेक्चर मॅट्यूज शिमने प्रफेक्चर मॅट्यूज शिमने प्रफेक्चर मॅट्यूज शिमने प्रफेक्चर मॅट्यूज ऑफ शिमने प्रीफेक्चर मॅच्युज ऑफ शिमने प्रीफेक्चर मॅरेज ऑफ टू इट टू आभार. "शिमनेच्या सर्वोत्कृष्ट" वर परत    

हिरोशिमा प्रीफेक्चर मधील मियाजीमा बेट = शटरस्टॉक 1

फोटो हिरोशिमा

2020 / 7 / 12

फोटो: शरद inतूतील मियाजीमा

हिरोशिमा प्रांतामधील मियाजीमा बेट हे परदेशी पर्यटकांपैकी जपानमधील सर्वाधिक लोकप्रिय पर्यटनस्थळ आहे. मियाजीमामध्ये, समुद्रावरील तोरी गेट सर्वात प्रसिद्ध आहे. तथापि, या छोट्या बेटावर, तोरी गेटव्यतिरिक्त, चार हंगामात विविध सुंदर स्थळे आहेत. विशेषत: नोव्हेंबरच्या मध्यभागी ते अखेर नोव्हेंबरपर्यंत संपूर्ण बेट शरद .तूतील पानांनी व्यापलेले आहे. कृपया एखाद्या दिवशी या अद्भुत जगाचा आनंद घ्या! हिरॉशिमा प्रीफेक्चर मधील मियाजीमा बेट शरद inतूतील मियाजीमाचे फोटो = हिरोशिमा प्रीफेक्चर मधील शटरस्टॉक मियाजीमा बेट = हिरोशिमा प्रीफेक्चर मधील मिआजीमा द्वीप हिरोशिमा प्रीक्योर मिरियाझीमा द्वीप = हिरोशिमा प्रीमियर मध्ये मिआजीमा द्वीप = हिरोशिमा प्रीफेक्चर मधील शटरस्टॉक मियाजीमा बेट = हिरोशिमा प्रीफेक्चर मधील शटरस्टॉक मियाजीमा बेट = मियाजीमाचा शटरस्टॉक नकाशा, हिरोशिमा प्रीफेक्चर मी शेवटी वाचल्याबद्दल तुमचे कौतुक करतो. "हिरोशिमा प्रीफेस्टचा सर्वोत्कृष्ट."    

कॉपीराइट © Best of Japan , 2020 सर्व हक्क राखीव.